CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH Covid

22/12/2021 16:50

+ MTTQ, Hội CTĐ, Công an cùng HTX vận tải Hồng Liên tặng quà các lao động khó khăn trên địa bàn xã.

+ BCĐ phòng chống dịch xã Nhị Khê trân trọng Cảm ơn các doanh nghiệp đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid- 19 xã Nhị Khê.